Giỏ hàng

Hóa đơn VAT tại RIO book

RIO chỉ áp dụng 1 hình thức xuất hóa đơn duy nhất qua hóa đơn đỏ điện tử với những đơn hàng đã thanh toán.

Khi đã nhận được hàng hóa và thanh toán xong. Bạn vui lòng gửi thông tin xuất hóa đơn đến RIO qua email: riobook@rio.vn cùng thông tin đơn hàng và thông tin xuất hóa đơn đỏ. RIO sẽ gửi hóa đơn đỏ điện tử đến email bạn đăng ký mua hàng trong 3-5 ngày làm việc tiếp theo.

bao ho lao dong